Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzyga wątpliwość dotyczącą zaliczenia aresztu domowego

19 sierpnia 2016 Michał Walczakogólne

Wielokrotnie sygnalizowana była problematyka zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolności aresztu domowego (dozoru elektronicznego) zastosowanego za granicą w trakcie procedury przekazania ściganego w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

czytaj więcej

Zaliczenie dozoru elektronicznego na poczet kary pozbawienia wolności przy ENA

3 lutego 2016 Michał Walczakogólne

Często stawianym przez klientów pytaniem jest czy w przypadku wykonania europejskiego nakazu aresztowania okres w którym stosowano dozór elektroniczny w czasie postępowania w sprawie wykonania ENA zostanie zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności odbywanej w Polsce.

czytaj więcej

Okres pozbawienia wolności za granicą a ENA

21 sierpnia 2015 Michał Walczakogólne

W przypadku zatrzymania i umieszczenia w areszcie za granicą na podstawie wydanego w Polsce Europejskiego Nakazu Aresztowania powstaje pytanie jak wygląda kwestia zaliczania tego okresu na poczet tymczasowego aresztowania w Polsce i na poczet kary.

czytaj więcej

Europejski nakaz aresztowania - Blog i informacje praktyczne