Zaskarżenie Europejskiego Nakazu Aresztowania

22 czerwca 2015 Michał Walczakogólne

Bardzo częstą kwestią podnoszoną przez Klientów jest chęć zaskarżenia Europejskiego Nakazu Aresztowania. Stąd należy krótko wskazać na zasady wniesienia zażalenia na Europejski Nakaz Aresztowania.

Europejski Nakaz Aresztowania sam w sobie nie jest zaskarżalny bowiem zaskarżalne jest postanowienie o przekazaniu osoby, co do której otrzymano ENA. Postanowienie to jest zaskarżalne zażaleniem w Państwie, które otrzymało Europejskie Nakaz Aresztowania. Powyżej mowa jest więc o sytuacji, w której np. za obywatelem polskim wydany został w Polsce Europejski Nakaz Aresztowania, a inne Państwo UE gdzie ten obywatel został zatrzymany zdecydowało o jego przekazaniu. I właśnie w tym Państwie zatrzymania obywatela polskiego należy wnieść zażalenie na przekazanie do Polski. Zażalenie wnosi się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli osoba ścigana pozbawiona jest wolności i nie została sprowadzona na posiedzenie sądu – od dnia jego doręczenia.

Zażalenie nie przysługuje w Państwie, które wydało Europejski Nakaz Aresztowania. W tym Państwie jednak można i należy podjąć inne czynności mające na celu zniweczenie skutków Europejskiego Nakazu Aresztowania np. złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary.

 

Tagi: , , , , ,