Zaliczenie dozoru elektronicznego na poczet kary pozbawienia wolności przy ENA

3 lutego 2016 Michał Walczakogólne

Często stawianym przez klientów pytaniem jest czy w przypadku wykonania europejskiego nakazu aresztowania okres w którym stosowano dozór elektroniczny w czasie postępowania w sprawie wykonania ENA zostanie zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności odbywanej w Polsce.

Bardzo częstym przypadkiem jest, iż Sąd zagraniczny przystępujący do procedowania nad wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania w pierwszej kolejności stosuje wobec pochwyconej osoby dozór elektroniczny połączony z nakazem przebywania w miejscu zamieszkania w określonych godzinach. Najczęściej tego rodzaju środek zapobiegawczy stosuje Wielka Brytania. Postępowania z Europejskiego Nakazu Aresztowania trwają często miesiącami stąd w przypadku jednak ostatecznego przekazania  ściganego do Polski powstaje pytanie czy zastosowany dozór zostanie zaliczony na poczet odbywanej w Polsce kary pozbawienia wolności.

Punktem wyjścia do wyjaśnienia powyższej sytuacji jest art. 607f kpk, który stanowi: „ Na poczet orzeczonej lub wykonywanej kary pozbawienia wolności zalicza się okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania nakazu w związku z przekazaniem.”

Niestety orzecznictwo sądów polskich jest w tej sprawie na razie nieubłagane – zwrot „faktyczne pozbawienie wolności” według polskich sądów oznacza jedynie zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania (por. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. akt II AKz 422/13).  W związku z powyższym zdaniem w/w Sądu dozór elektroniczny nie podlega zaliczeniu na poczet orzeczonej kary.

Moim zdaniem jednakże nie należy się poddawać i należy próbować podważyć dotychczasowe zapatrywanie sądów polskich w tej sprawie. Każda bowiem sytuacja winna być traktowana indywidualnie i jeżeli wobec osoby objętej procedurą ENA zastosowana dozór elektroniczny o charakterze bardzo dolegliwym nie pozwalający na normalne funkcjonowanie np. poprzez wyznaczenie niewielu godzin na przebywanie poza miejscem zamieszkania, należy argumentować, iż mamy do czynienie jednak z faktycznym pozbawieniem wolności o którym mowa w art. 607f kpk.

Tagi: , , , , , ,