Wyrok łączny a Europejski Nakaz Aresztowania

28 kwietnia 2016 Michał Walczakogólne

Jednym ze sposób zablokowania procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania jest wydanie wyroku łącznego obejmującego wyroki wymienione w Europejskim Nakazie Aresztowania.

W przypadku gdy wyroki obejmujące Europejski Nakaz Aresztowania spełniają warunki wydania wyroku łącznego należy poważnie rozważyć złożenie wniosku o wyrok łączny. Wraz z nowelizacją kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku znacznie rozszerzono możliwość połączenia wyroków. Należy jednocześnie podkreślić, iż wydanie wyroku łącznego będzie skutkować uchyleniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. Oczywiście Sąd będzie mógł wydać nowy Europejski Nakaz Aresztowania, który będzie obejmował nowy wyrok łączny jednakże wymagać będzie to wszczęcia procedury niejako „od początku”.

Tagi: , , , , ,