Okres pozbawienia wolności za granicą a ENA

21 sierpnia 2015 Michał Walczakogólne

W przypadku zatrzymania i umieszczenia w areszcie za granicą na podstawie wydanego w Polsce Europejskiego Nakazu Aresztowania powstaje pytanie jak wygląda kwestia zaliczania tego okresu na poczet tymczasowego aresztowania w Polsce i na poczet kary.

Jeżeli polski sąd zastosował wobec zatrzymanego za granicą tymczasowe aresztowanie to okres jego aresztu (zatrzymania) za granicą nie jest wliczany do okresu tymczasowego aresztowania w Polsce. „Okresu pozbawienia wolności, zatrzymania, tymczasowego aresztowania stosowanego w państwie wykonania ENA nie można uznać za tymczasowe aresztowanie stosowane na podstawie postanowienia polskiego sądu, co w sposób jednoznaczny stoi na przeszkodzie w zaliczeniu tego okresu do łącznego czasu trwania tymczasowego aresztowania określanego w art. 263 k.p.k.” (wyrok SA w Szczecinie z dnia 13 września 2012 roku sygn. II AKa 128/12).

Okres takiego zatrzymania lub aresztu za granicą wlicza się natomiast stosownie do art. 607f k.p.k. na poczet  orzeczonej lub wykonywanej kary pozbawienia wolności.

Tagi: , , ,