Odroczenie wykonania kary jako sposób wstrzymania Europejskiego Nakazu Aresztowania

8 stycznia 2016 Michał Walczakogólne

Jako adwokat wielokrotnie proponuję klientom dotkniętym wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary. W pewnych przypadkach odroczenie wykonania kary może prowadzić do jej warunkowego zawieszenia.

Stosownie do treści art.  150 Kodeksu Wykroczeń sąd obligatoryjnie odracza wykonanie kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kar do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Ważne, iż w przypadku gdy kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku została odroczona na okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

Samo odroczenie wykonania kary wstrzymuje już wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, który musi zostać niezwłocznie uchylony.

Tagi: , , ,