Jak sprawdzić czy wydano ENA

6 listopada 2017 Michał Walczakogólne

Częstym problemem naszych klientów jest sprawdzenie czy wobec nich wydano już Europejski Nakaz Aresztowania.

Co należy w tej sytuacji zrobić? Po pierwsze należy w pierwszej kolejności uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Jakkolwiek w Krajowym Rejestrze Karnym nie ma rubryki która wskazuje bezpośrednie na wydanie ENA ale może stanowić drogowskaz dla kolejnych poszukiwań. Adwokat po wypisie z KRK jest w stanie po kilku telefonach ustalić czy wobec klienta wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Tagi: , , ,