Europejski Nakaz Aresztowania a list żelazny

16 maja 2016 Michał Walczakogólne

Często klienci poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z toczącym się wobec nich postępowaniem karnym sami sugerują lub podejmują próby otrzymania listu żelaznego.

List żelazny to nic innego jak postanowienie wydane przez właściwy miejscowo sąd okręgowy zapewniający oskarżonemu przebywającemu za granicą pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania. List żelazny ma stanowić zachętę do stawiennictwa przed polskim wymiarem sprawiedliwości i zapewnia odpowiadanie z „wolnej stopy”.

Jeżeli w stosunku do poszukiwanego wydany już został Europejski Nakaz Aresztowania przed ubieganiem się o wydanie listu żelaznego należy bezwzględnie złożyć wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Stosownie do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. II AKz 253/14): „Wydanie europejskiego nakazu aresztowania nie jest negatywną przesłanką ustawową wydania listu żelaznego, to jednak za niedopuszczalnością równoległego ich stosowania przemawia charakter obu tych instytucji, w rezultacie czego, tak długo dopóki środki o charakterze izolacyjnym są stosowane wobec podejrzanego, nie sposób połączyć ich z zastosowaniem instytucji, która ze swej istoty zapewnić ma podejrzanemu możliwość pozostawania na wolności.”

Tagi: , , , ,