ENA – Europejski Nakaz Aresztowania

21 kwietnia 2015 Michał Walczakogólne

ENA czyli Europejski nakaz aresztowania stanowi uproszoną formę ekstradycji wprowadzoną decyzją ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi.

W skrócie procedura ENA działa w ten sposób, iż organ sądowy Państwa Unii wydaje decyzję ENA i przesyła ją do innych Państw Unii w celu zrealizowania aresztowania i dostarczenia osoby poszukiwanej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym lub w celu wykonania kary lub środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności.

Europejski nakaz aresztowania może być stosowany w stosunku do osoby skazanej na karę pozbawienia lub wobec której orzeczono środek zabezpieczający polegający na pozbawieniu wolności na okres powyżej 4 miesięcy oraz w stosunku do osoby ściganej za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od roku.

Przekazanie osoby poszukiwanej ENA winno nastąpić w terminie 60 dni. W tym okresie do czasu podjęcia ostatecznej decyzji Sąd Państwa wykonującego ENA może podjąć decyzję w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania lub innych środków zabezpieczających (np. poręczenie, dozór policji).

Decyzja o wykonaniu ENA powoduje, iż osoba poszukiwana jest przekazana do kraju wydania ENA.

 

 

 

Tagi: ,